Rulman Bakım Stratejileri

Bir üretim tesisinin işletiminde bakım çok önemlidir. Plansız kesinti (downtime), tesisinizin üretimini sekteye uğratır ve bu da işletme kazançlarını doğrudan etkiler.

Plant Engineering tarafından yapılan bir araştırmada, üretim mühendisleri, yöneticiler ve diğer profesyonellerin yüzde 59’u, tesislerinin planlı bakım için haftada 20 saat veya daha fazla zaman harcadığını iddia etti. Fakat, bu profesyonellerin tesislerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için kullandıkları diğer bakım stratejileri de mevcuttur. Aşağıda rulman ve uygulamaları için üç farklı bakım türüne ait genel bir açıklamaya yer verilmiştir.

PERİYODİK BAKIM

Zamanla, uygulamalarınız ve ekipmanlarınız aşınmaya ve arızalanmaya başlayacaktır. Aslında, Plant Engineering araştırması toplam plansız kesinti sürelerinin yüzde 45’inin yaşlanan ekipmanın doğrudan bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Periyodik koruyucu bakım, donanımlarınızın sağlığını (asset health) koruma maksadıyla uygulamalarınızı ve parçalarınızı temizlemeniz, incelemeniz ve onarmanız için düzenli bir program hazırlar. İyi planlanmış bir bakım programı, işletmenize büyük miktarda para kazandırabilir ve bir sorunu/onarımı beklemek yerine kesinti süreleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlar.

ÖNGÖRÜMCÜ (KESTİRİMCİ) BAKIM

Öngörümcü bir bakım programı periyodik bakım gibidir, ancak zaman yerine gereken bakım ibarelerine dayanır. Bu senaryoda amaç , bakım uzmanlarının onarım, parça değişimi veya herhangi bir önleyici tedbir için bir uygulamayı devre dışı almanın gerekip gerekmediğini belirlemek ve bu maksatla herhangi bir belirti (sayısal veri) olup olmadığını görmek için ekipmanı kontrol etme sıklığını (periyot) ayarlamaktır. Maintenance Connection aşağıdakileri uygulamaların yıpranma veya devredışı kalmalarında olası uyarı işaretleri olarak listeler:

  • Aşırı titreşim
  • Aşırı ısınma
  • Buhar, hava veya gaz kaçakları
  • Kirlilik
  • Elektriksel dengesizlikler
  • Eksenel kaçıklıklar (laynsızlık)

Yapılacak kontroller manuel (operatörler vasıtasıyla uygulanan günlük düzenli kontroller) denetim veya herhangi bir izleme teknolojisi (CM: conditioning monitoring) vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

DÜZELTİCİ BAKIM / ARIZA BAKIMI

Bu tür bir bakım, bir şeyin çalışması durana / arızalanana kadar herhangi bir bakım çalışması yapılmamasını baz alır ve bu yüzden bir strateji gibi değerlendirilmeyebilir. Genellikle beklenmedik kesintileri karşılayamayan işletmeler için uygun maliyetli çözüm değilse de, avantajlı bir yaklaşım sunabilecek bazı yanları mevcuttur.

Örnek olarak; ekipman arızası üretimi etkilemez ve çabucak ve kolayca onarılabilir. Fakat, bu yaklaşım muhtemelen rulmanlar gibi parçalar için kötü bir seçimdir.

KALİTE YEDEK MALZEMELER İLE KESİNTİ VE BAKIM SÜRELERİNİ AZALTIN

Bakım için harcanan zaman ve kaynak miktarını sınırlamanın bir yolu kaliteli rulmanlara yatırım yapmaktır. İyi rulmanlar, zayıf yapılı veya kalitesi düşük olan parçalardan daha uzun süre devrede kalırken, uygulamanızın sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.

Birincil rulman tedarikçisi olarak bizler, ister standart bir parça isterse özel tasarlanmış bir çözüm olsun, sizinle birlikte hangi rulmanların ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde çalışacağını belirlemekteyiz. Rulman seçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızdan biriyle görüşmek için bizimle iletişime geçin.

By Chris Wilson

RITBEARING

B&P2024 B&P2024